Håndværkerfradrag

Med det nye Finanslovsforlig for 2018, kan alle skattepligtige borger over 18 år bosat i Danmark, få et fradrag på 6.000 Kr. (til brug for serviceydelser) pr. person pr. år.

Med serviceydelser menes der feks. rengøring. Ordningen blev gjort permanent pr. 1. Januar 2018.

Det er dog kun selve lønnen af serviceydelsen du køber, som du kan trække fra. Eventuelle gebyr mv. kan ikke trækkes fra. Beløbet der ønskes trukket fra via håndværkerfradraget, skal være indbetalt elektronisk. Kontant betaling kan ikke trækkes fra.

Du er som privatperson selv ansvarlig for indberetningen af fradraget på din årsopgørelse via SKAT's hjemmeside og for at gemme bonerne/kvitteringer, som beviser.

Mangler du en kvittering for din bookning gennem RenRen? Så send en mail til annelis@renren.dk og skriv "Kvittering Håndværkerfradrag" i emnefeltet. Vi laver regninger hver anden mandag.

Du kan læse mere om Håndværkerfradraget, Serviceydelser mv. direkte på SKAT's Hjemmeside.

Her er en liste over hvad du pr. 1. Januar 2018, kan få fradrag for, som falder under "Serviceydelsen Rengøring"

* Almindelig rengøring

* Vask og aftørring af flader i boligen

* Rengøring af toilet og bad

* Støvsugning, gulvvask og boning

* Opvask, tøjvask og strygning

* Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

* Vinduespudsning, både indvendig og udvendig

 Du kan bruge håndværkerfradraget...

* I en helårsbolig. Betingelsen er at du skal bo der, mens arbejdet udføres. Dvs. din CPR adresse skal være tilknyttet adressen, mens det arbejde du søger fradrag for, udføres.

* Det er kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) der kan få fradrag for serviceydelser udført i  fritidsboligen. Det vil sige at feks. Lejere af fritidsboligere ikke kan gøre brug af håndværkerfradraget i en fritidsbolig de lejer. Med fritidsbolig menes feks. et sommerhus.

* Hvis du ejer både en helårsbolig og et sommerhus/fritidsbolig, kan du højst få 6.000 Kr. sammenlagt i fradrag for Serviceydelser

Sådan gør du...

For at gøre brug af Håndværkerfradraget til rengøring via RenRen.dk, skal du printe din bookningen ud. Du finder de bookninger du har haft, under "Bookninger" på din Kundeprofil.

På bookningen står prisen samt Hjælperens navn. Herefter skal du selv huske at bede Hjælperen om at få deres CPR nummer (vi kan ikke lovmæssigt udlevere det) og skrive det på din bookning og så er du din dokumentation i orden, til indberetningen af Håndværkerfradraget på din Årsopgørelse.